บริษัท มอบ เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด MOB Engineering International Co.,Ltd.

รหัสผู้ประกอบการ : EM19090098

การประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการควบคุมดูแลและการตรวจสอบเกี่ยวกับการก่อสร้างทุกชนิด
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0115557022146
ทุนจดทะเบียน 2,000,000.00 บาท

เปิดรับ 1 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท มอบ เอ็นจิเนียริ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด MOB Engineering International Co.,Ltd.
  • 89/189, สามเรือน, บางปะอิน, พระนครศรีอยุธยา 13160
    อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160
  • Tel : 0802432566
Top