นันทกรี 2019 จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19090101

บริษัท นันทกรี 2019 จำกัด เป็นบริษัทผลิตปุ๋ยอินทรีย์-เคมีที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ โดยอาศัยความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์ในการผลิตปุ๋ยกว่า 30 ปี จากบริษัท นันทกรี จำกัด ซึ่งยังคงดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน
มุ่งเน้นเรื่องของการผลิตปุ๋ย โดยอาศัยวัตถุดิบที่ได้มาตราฐาน กระบวนการผลิตเฉพาะ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ควบคุมคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าปุ๋ยที่ออกมาสู่เกษตรกร​ทุกเม็ดนั้น ได้คุณภาพอย่างแท้จริง

เปิดรับ 5 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • นันทกรี 2019 จำกัด
  • 11/1 ม.11 ต.สามง่าม อ.ดอนตูม จ.นครปฐม รหัสไปรษณีย์​ 73150
    อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 73150
  • Tel : 0961616656
  • Line ID : Kreetah6Plus
  • Share :
Top