โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง

รหัสผู้ประกอบการ : EM19100013

ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง
  • 2000/22 หมู่ 6 ถ.มาลัยแมน
    อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 72160
  • Tel : 035551673-7 ต่อ 114
  • Fax : 035552890
  • Website : http://www.thonburi-uthong.com
Top