NWH MANUFACTURER.CO.,LTD

รหัสผู้ประกอบการ : EM19100041

NWN MANUFACTURER.CO.,LTD
ผลิตและส่งออกไม้แขวนเสื้อทำด้วยเหล็กทุกชนิด

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • NWH MANUFACTURER.CO.,LTD
  • 105/9 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม.52
    อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130
  • Tel : 038-554230
  • Line ID : 0870899788
Top