สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย

รหัสผู้ประกอบการ : EM19100064

เป็นสมาคมการค้า ส่งเสริมการประกอบกิจการค้าสัตว์น้ำและสินค้าเกษตรทุกชนิด ที่เกี่ยวกับการทำเป็นอาหารแช่เยือกแข็ง
สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก เพื่อแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ เกี่ยวกับการค้า ซึ่งเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
  • 92/6 ชั้น 6 อาคารสาธรธานี 2 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
    เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  • Tel : 022355622-4
  • Fax : 022355625
  • Website : http://www.thai-frozen.or.th
  • Facebook Fanpage : Thai Frozen Food Association
Top