มหาวิทยาลัยรังสิต

รหัสผู้ประกอบการ : EM19100077

รับพนักงานทำงานเพิ่มในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตำรวจมหาวิทยาลัยรังสิต

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • มหาวิทยาลัยรังสิต
  • 52/347 ม.7 ต.หลักหก
    อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
  • Tel : 02-7915775
  • Website : https://www2.rsu.ac.th/info/contact
Top