ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยเวชศาสตร์นาโน (Theranostic Nanomedicine)

รหัสผู้ประกอบการ : EM19100098

Nanomedicle
Nanotechnology
Biochemistry
งานด้านวิจัยพัฒนาทางด้านการเเพทย์

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยเวชศาสตร์นาโน (Theranostic Nanomedicine)
  • อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
    เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
  • Tel : 02-419-9134
  • Line ID : pulsar_baozar20041996
Top