DNA Retail Partner Co., Ltd.

รหัสผู้ประกอบการ : EM19100110

บริษัทดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ต้องการหา พนักงานสำรวจพื้นที่อาคาร ด่วน!!

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

 • DNA Retail Partner Co., Ltd.
 • บริษัท ดีเอ็นเอ รีเทลพาร์ทเนอร์ จำกัด
  490/5 ห้องหมายเลข 2 ถนนพหลโยธิน
  แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
  กทม 10400
  เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
 • Tel : 061-489-8224
 • Share :
Top