บริษัท ภวรินท์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19110001

ตำแหน่ง Interior Desiger ด่วน!!!

จำนวน: 1 ตำแหน่ง

สถานที่ทำงาน: บริษัท : ภวรินท์ จำกัด (Powarint Co.,Ltd)
เงินเดือน: ตามประสบการณ์และตามตกลง

คุณสมบัติ
ชาย/หญิง
- ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป
- จบการศึกษาปริญญาตรี ด้านสถาปัตยกรรมภายใน
- สามารถออกแบบและเขียนแบบได้
- สามารถเขียน Perspective บ้าน คอน อาคารสูง
- สามารถทำโปรแกรม 3D presentation, AutoCAD, Sketch UP, Photoshop, และโปรแกรม Graphic อื่นๆ ที่สามารทำ Presentation ได้
- ตรวจความถูกต้องของงานผู้รับเหมา ณ สถานที่ก่อสร้างได้
- มีความรู้ทางด้านวัสดุและการก่อสร้าง (ศึกษางานใหม่ ๆ อยู่เสมอ ๆ)
- สามารถทำงานร่วมกับคนอื่น ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความตั้งใจในการทำงานและมีความรับผิดชอบต่องานที่ตนเองได้รับมอบหมาย
- สามารถไปดูงานที่ต่างจังหวัดได้
- สามารถทำงานล่วงเวลาได้

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม (เมื่อผ่านงาน)

- ค่าล่วงเวลา (OT)
- โบนัสตามผลประกอบการบริษัท
วันเวลาเข้างาน
- จันทร์ - ศุกร์ (หยุดเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์)
- 9.30 - 18.30 น.

ที่อยู่บริษัท
บริษัท ภวรินท์ จำกัด เลขที่ 27 ถนนประมวล แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ภวรินท์ จำกัด
  • บริษัท ภวรินท์ จำกัด เลขที่ 27 ถนนประมวล แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
    เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  • Tel : 0830058413, 022384003, 022384004
  • Line ID : Pimmyaree13
Top