บริษัท เอ แอนด์ บี เทเลคอม จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19120005

บริษัท รับเหมาว่างโครงข่ายสายเคเบิ้ลใยแก้ว ทั้งภายในและภายนอก อาคาร

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอ แอนด์ บี เทเลคอม จำกัด
  • 32/191 ซอยสามัคคี 58/20 ตำบลท่าทราย
    อำเภอเทศบาลเมืองปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11000
  • Tel : 0922674599
Top