บริษัท เบญจะ ไอ.ที. จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19120018

บริษัท เบญจะ ไอ.ที. จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 บริหารงานโดยทีมงานที่มีความสามารถด้วยประสบการณ์มานานกว่า 20 ปี โดยบริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจ ทางด้านการจัดวางระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่ายรวมถึงการซ่อมบำรุง ประมูลงานและการให้บริการทำสัญญาบริการเป็นรายปี

Maintenance Computer, Printer, Server, Network

บริษัท เบญจะ ไอ.ที. จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทุกยี่ห้อ โดยยึดหลักการทำงานที่เน้นการบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้สโลแกนที่ว่า "ก้าวหน้า ก้าวล้ำ ก้าวนำ...บริการ"

หัวใจหลัก บริษัท เบญจะ ไอ.ที. จำกัด จะนำไปสู่ความสำเร็จในอนาคตพร้อมกับนั้นทางบริษัทฯ ยังได้รับทำงานเกี่ยวกับการวางระบบต่างๆ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ รับออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ รับออกแบบระบบเครือข่าย สำหรับองค์กรต่างๆ เช่น บริษัทเอกชน สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลต่างๆ หน่วยงานของรัฐต่างๆ บริการรับซ่อม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกชนิดราคาย่อมเยาว์

เปิดรับ 1 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เบญจะ ไอ.ที. จำกัด
  • 66/40 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
    เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
  • Tel : 02-522-7632-4
  • Fax : 02-552-7694
  • Website : http://www.benja-it.com
Top