บริษัท ออลไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM19120061

บริษัท ออลไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก จำกัด “ALCC” ให้บริการ ให้คำปรึกษา ออกแบบ จัดหา ติดตั้ง และดูแลรักษาให้กับ ระบบและโครงข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงระบบและโครงข่ายโทรคมนาคม (ICT)

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ออลไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก จำกัด
  • เลขที่ 13 ซอยอินทามระ 36 แขวงรัชดาภิเษก
    เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 020607882
  • Fax : 020607883
  • Website : http://www.alcc.co.th
  • Line ID : 0899247382
  • Share :
Top