คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม เอ็นจิเนียริ่ง

รหัสผู้ประกอบการ : EM19120078

วางระบบ Network ซ่อมคอมพิวเตอร์ CCTV 2 ตำแหน่ง

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • คอมพิวเตอร์ ซิสเท็ม เอ็นจิเนียริ่ง
  • 49/103 คลองสอง คลองหลวง ปทุมธานี
    อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
  • Tel : 0876754800
  • Line ID : 0876754800
Top