แจ๊ดส์คอม จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM20010058

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • แจ๊ดส์คอม จำกัด
  • เลขที่ 62 อาคารมิลเลนเนีย ชั้น 11 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี
    เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • Tel : 026519333
  • Website : http://www.jadscomm.com
Top