ริเวอร์โฮม (ประเทศไทย) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM20010073

“ประตู-หน้าต่าง uPVC ริเวอร์ โฮม คือทางเลือกที่คุ้มค่า กับคนทันสมัยและเน้นคุณภาพงานอย่างคุณ”

ด้วยประสบการณ์ ด้านการประกอบและติดตั้ง
ประตู-หน้าต่างด้วยประสบการณ์ด้านการประกอบ
และติดตั้งประตู-หน้าต่าง uPVC ในเมืองไทยเกือบ 10 ปี (เป็นรายแรกๆ ที่นำเข้า Profile หลายยี่ห้อ)ประกอบกับการ
เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรสำหรับผลิตประตู-หน้าต่าง uPVC คุณภาพมาตรฐานที่ใช้กันแพร่หลายทั่วโลกรวมทั้ง
เป็นผู้จัดจำหน่ายอุปกรณ์ Hardware เกี่ยวกับงานประตู-หน้าต่าง มาเป็นเวลายาวนาน ตั้งแต่ก่อตั้ง ในปี 1999

โครงกรอบบาน (uPVC Profile) คุณภาพสูงที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก
ด้วยมาตรฐานการผลิตที่ไดรับการรับรอง ISO 9000-2000 และ ISO 14000
ที่มีผู้ใช้กันอย่างแพร่หลายทุกภูมิภาคของโลก กว่า 40 ประเทศ ด้วยกำลัง
ผลิตปีละกว่า 6 แสนตันuPVC Profile ที่ ริเวอร์โฮมยังได้รับการรับรองคุณภาพสินค้า
จากมาตรฐานสินค้าด้านงานก่อสร้างของภาคียุโรปEEC และล่าสุดยังได้รับการรับรององค์การด้านวัสดุในงานสถาปัตยกรรม
อย่างAmerica Architected Material Associations (AAMA) ให้เป็นวัสดุที่มีมาตรฐานสามารถรับรองใช้ได้ใน
สหรัฐอเมริกาซึ่งผ่านมาตรฐานการทดสอบ ASTM ทุกการทดสอบ

“ประตู-หน้าต่าง uPVC ริเวอร์ โฮม จึงกล้ารับประกันคุณสมบัติ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • ริเวอร์โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
  • 57/15 หมู่ที่ 3 ตำบลขุนแก้ว
    อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 73120
  • Tel : 034990588-9
  • Fax : 034990668, 034990587
  • Website : http://www.riverhomeupvc.com
  • Line ID : 034990588
Top