บริษัท นายกล้วยหอมออนไลน์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM20010077

บริษัท นายกล้วยหอมออนไลน์ จำกัด หรือ สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2553 ภายใต้การบริหารของนาย ประสิทธิ์ กรโชคอนันต์ บรรณาธิการสำนักข่าวหุ้นอินไซด์ เพื่อประกอบธุรกิจการนำเสนอข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ตลาดเงินบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปผ่านทางเว็บไซต์ www.hooninside.com,Youtube Hooninside , Facebook Hooninside ให้ประชาชนทั่วไป นักลงทุน ผู้สนใจได้รับข้อมูลในหลากหลายมิติและนำไปสู่การตัดสินใจลงทุน สำนักข่าวหุ้นอินไซด์ มีทีมข่าวเป็นของตนเองและมีประสบการณ์ในตลาดหุ้น

เปิดรับ 1 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท นายกล้วยหอมออนไลน์ จำกัด
  • เลขที่ 342/17 อาคารเดอะคริส6 ซอยรัชดาภิเษก17 แขวงดินแดง
    เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 022765976
  • Fax : 022765977
  • Website : http://www.hooninside.com
  • Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/hooninside/
  • Line ID : Youtube Channel : www.youtube.com/user/HoonInside1
Top