บริษัท วีเอสไอกรุ๊ป ดอทเอเชีย จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM20010087

เปิดรับ 1 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท วีเอสไอกรุ๊ป ดอทเอเชีย จำกัด
  • 9/9 ซอย3 ถนนศรีมงคล ตำบลป่าตัน
    อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300
  • Tel : 0987503735
  • Website : https://www.vsi-group.dk/
Top