บริษัท ยันตรศิริ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM20010130

ประกอบกิจการโรงแรม รีสอร์ท

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ยันตรศิริ จำกัด
  • 24/17 ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย6 ต.สุเทพ
    อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  • Tel : 053214214
  • Fax : 053214068
  • Website : http://yantarasriresort.com
Top