บจก. เฮลิออส อินเตอร์เนชั่นแนล

รหัสผู้ประกอบการ : EM20020125

บริษัท เฮลิออส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ก่อตัั้งเมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2561 ดำเนินธุระกิจประกอบกิจการซื้อขาย เช่า ให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรพย์ทุกประเภท

เปิดรับ 6 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บจก. เฮลิออส อินเตอร์เนชั่นแนล
  • 99/278 หมู่ที่ 4 (หมู่บ้านธนาซิตั้) ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
    อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  • Tel : 063-9714222
  • Share :
Top