มูลนิธิสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI)

รหัสผู้ประกอบการ : EM20030031

เปิดรับ 5 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • มูลนิธิสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้านเอชไอวี (IHRI)
  • หน่วยพรีเวนชั่น ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
    ชั้น 4 104 ถนนราชดำริ ปทุมวัน
    กรุงเทพ 10330
    เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • Tel : 061-868-9651, 02-252-9958
  • Website : https://www.prevention-trcarc.org/index.php
Top