จีพีวี เอเซีย (ประเทศไทย )จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM20030049

เปิดรับ 14 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • จีพีวี เอเซีย (ประเทศไทย )จำกัด
  • 834 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 11-12 บี
    อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
  • Tel : 027092550-4
  • Fax : 027092564
  • Website : http://www.gpv-group.com
Top