GRE Composites Co.,Ltd.

รหัสผู้ประกอบการ : EM20030077

บริษัท จีอาร์อี คอมโพสิท จำกัด ดำเนินธุรกิจการผลิตผลิตภัณฑ์คอมโพสิท(ไฟเบอร์กลาส) ที่ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน รางวางสายไฟฟ้า ท่อน้ำ ถังเก็บน้ำ วาล์ว ไม้คอน และระบบผลิตน้ำประปา

เปิดรับ 5 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • GRE Composites Co.,Ltd.
  • 43/1 ซอยพัฒนาการ 57
    เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
  • Tel : 02-3228591-4
  • Fax : 02-3220377
  • Website : http://www.grecomposites.com
  • Facebook Fanpage : GRE Composites Co.,Ltd.
  • Share :
Top