บริษัท ปาล์มเมอร์ แอนด์ เทอร์เนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM20030084

บริษัท ปาล์มเมอร์ แอนด์ เทอร์เนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบกิจการให้บริการด้านสถาปัตยกรรม วิศวกรรมโครงสร้าง วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา และธรณีเทคนิค รวมทั้งให้บริการเกี่ยวกับภูมิสถาปัตย์ การจัดการและบริหารโครงการและให้คำแนะนำด้านการตกแต่งภายใน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ปาล์มเมอร์ แอนด์ เทอร์เนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
  • 231/9 อาคารบางกอกเคเบิ้ล 2 ชั้น 3 ซอยสารสิน ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี
    เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • Tel : 0-2651-9180
  • Fax : 0-2651-9170
  • Website : http://www.p-t-group.com
Top