บริษัท อุรุดล จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM20030102

ศูนย์การค้าวีเวียงไลฟ์สไตล์มอลล์ ได้มีการเพิ่มเงินลงทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาศูนย์การค้าให้ก้าวหน้า และเปิดตลาดการค้าให้ขยายกว้างขึ้น จึงต้องการเปิดรับคนที่มีศักยภาพที่ดี พร้อมจะก้าวไปข้างหน้าอย่างจริงจังไปกับเราหลายอัตราดังนี้

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท อุรุดล จำกัด
  • 456 หมู่ 3 ถนนประจักษ์ ตำบลในเมือง
    อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 430000
  • Tel : 0889515651
Top