บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM20040004

บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ก่อตั้งขัึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการมีส่วนร่วมพัฒนาเศณษฐ์กิจของประเทศมุ่งเน้นในการเป็นผู้นำด้านการออกแบบ ผลิต และจำหน่าย สินค้าเกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำ และระบบบำบัดน้ำ พร้อมทั้งอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ เพื่อให้ได้น้ำที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์สูงสุด
บริษัทฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ มกราคม 2540 โดย คุณวิกร ภูวพัชร์ เริ่มต้นจากสินค้าที่เกี่ยวกับเครื่องกรองน้ำ สำหรับบ้านพักอาศัย และพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ระบบอุตสาหกรรม เราสามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าทั่วไป
โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้รับการยอมรับ และเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ทั้งใน และนอกประเทศ จะเห็นได้จากการ ได้รับความไว้วางใจในการสั่งสินค้าอย่างต่อเนื่องจำนวนมาก รวมถึงบริษัทฯ ยังเป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบน้ำให้แก่ลูกค้าอีกด้วย

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  • 313 ถนนเจริญพัฒนา แขวงบางชัน
    เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
  • Tel : 02-5406263 ต่อ 1203
Top