บริษัท พลพันธ์ อินเตอร์เทค จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM20040013

เป็นบริษัทผลิตยานยนต์ทางทหาร ลูกค้าของบริษัทจะเป็นหน่วยงานทางด้านการทหาร ตำรวจ ทั้งในและต่างประเทศ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท พลพันธ์ อินเตอร์เทค จำกัด
  • 4/2 หมู่ที่ 6 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบาลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
    อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
  • Tel : 0946468899
  • Line ID : parvit
Top