บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)

รหัสผู้ประกอบการ : EM20050030

บริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัย มุ่งเน้นการพัฒนาโครงการพักอาศัย โดยเน้นตลาดสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีรายได้ระดับปานกลางและระดับสูง ซึ่งโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยที่บริษัทฯ พัฒนาในปัจจุบันจะเป็นโครงการประเภทอาคารชุดคอนโดมิเนียม ทั้งประเภทอาคารสูง (High Rise) และประเภทอาคารเตี้ย (Low Rise) ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ยังได้ริเริ่มพัฒนาโครงการแนวราบในเขตกรุงเทพฯชั้นนอก อาทิ โครงการหมู่บ้านจัดสรร บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และอาคารพาณิชย์ นอกเหนือจากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยแล้ว บริษัทฯ ยังมีการพัฒนาโครงการโรงงานสำเร็จรูปให้เช่า เนื่องจากบริษัทฯ เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ต้องการเป็นเจ้าของโรงงานขนาดเล็กถึงขนาดกลาง แต่ยังไม่มีความพร้อมที่จะใช้เงินลงทุนจำนวนมากสำหรับสร้างโรงงานเป็นของตนเองในระยะเริ่มต้น ธุรกิจโรงงานสำเร็จรูปให้เช่านอกจากจะนำรายได้อย่างสม่ำเสมอมาสู่บริษัทฯ แล้ว ยังส่งเสริมให้เกิดความต่อเนื่องและความมั่นคงของรายได้รวมของบริษัทฯ นอกเหนือจากโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยเพียงอย่างเดียว

เปิดรับ 1 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)
  • 1168/80 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 27 ยูนิต D ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
    เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
  • Tel : 02-679-8870 ต่อ 131
  • Fax : 02-679-8875
  • Website : http://www.chewathai.com
Top