CENTALL CO.,LTD.

รหัสผู้ประกอบการ : EM20070069

CENTALL CO.,LTD. ประเภทกิจการวิจัยและพัฒนา ผลิตและจำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพ สารสกัดจากธรรมชาติ ดำเนินกิจการมากว่า5ปี มีผลิตภัณฑ์มากถึงหลายร้อยรายการเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
ฐานการผลิตตั้งอยู่ จังหวัดลพบุรี อำเภอพัฒนานิคม และ3สาขาในจังหวัดสระบุรี ปัจจุบันกำลังขยายฐานการผลิตต้อง
การบุคคลากรที่มีคุณภาพ หัวคิดสร้างสรร เป็นคนรุ่นใหม่มาร่วมดำเนินธุรกิจร่วมกันในองค์กร

เปิดรับ 9 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • CENTALL CO.,LTD.
  • สำนักงานใหญ่ (แห่งที่1) เลขที่ 159/90 ถนนพิชัยฯ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
    สำนักงาน (แห่งที่่2) เลขที่ ตำบลดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
    อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 18000
  • Tel : 0842951649
  • Website : http://www.centallhealth.com
  • Facebook Fanpage : centallhealth
  • Share :
Top