U29 Estate

รหัสผู้ประกอบการ : EM20110026

เปิดรับ 1 ตำแหน่งงาน

21 พ.ย. 63

อุบลราชธานี , เมืองอุบลราชธานี

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • U29 Estate
  • สำนักงานใหญ่ 54/1 ถนนชลประทาน-ท่าบ่อ ตำบลในเมือง
    อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
  • Tel : 0635478925
  • Facebook Fanpage : Utwentynine Estate
  • Line ID : noel201982
  • Share :
Top