บริษัท ยูไนเต็ด ออนเนสตี้ เมกเกอร์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM21020002

บริษัท ยูไนเต็ด ออนเนสตี้ เมกเกอร์ จำกัด เป็นบริษัทฯ ที่ทำเกี่ยวกับ ปั๊มขึ้นรูปโลหะ

เปิดรับ 6 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ยูไนเต็ด ออนเนสตี้ เมกเกอร์ จำกัด
  • 40/4 หมู่ 3 ต.หนองซ้ำซาก
    อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
  • Tel : 086-8319141
  • Fax : 038-476563
  • Website :
  • Line ID : hruhm
  • Share :
Top