บรษัท โกทูวิน โซลูชั่นส์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM21020038

พัฒนาและจำหน่ายโปรแกรมสแกนประวัติผู้ป่วยและโปรแกรม BackOffice ใ้ห้กับโรงพยาบาลรัฐบาล

เปิดรับ 1 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บรษัท โกทูวิน โซลูชั่นส์ จำกัด
  • 151/2 หมู่ 13 ถนนกสิกรทุ่งสร้าง ต.ในเมือง
    อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
  • Tel : 0894799799
  • Fax : 043330893
  • Website : http://www.gotowin.co.th
  • Facebook Fanpage : Gotowin Solutions
  • Share :
Top