บริษัท เอ็นแอนด์เจ อินเตอร์เทรด (555) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM21040019

นำน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้แล้วมาผสมเป็นเชื้อเพลิงทดแทน กลั่นตัวทำละลายใช้แล้ว เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันพืชใช้แล้วและน้ำมันสัตว์ใช้แล้ว คัดแยกวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตราย

เปิดรับ 2 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เอ็นแอนด์เจ อินเตอร์เทรด (555) จำกัด
  • 26/4 หมู่16 ตำบล คลองสาม
    อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
  • Tel : 02-1023047
  • Fax : 02-1023048
  • Share :
Top