สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย

รหัสผู้ประกอบการ : EM21060005

องค์กรสาธารณกุศล

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • สำนักงานจัดการทรัพย์สิน สภากาชาดไทย
  • ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 4 1873 ถนนพระราม 4
    เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 01330
  • Tel : 0222564078-80 #22
  • Fax : 02-2521534
  • Website :
  • Share :
Top