บริษัท แนแคมเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM22020022

สินค้าและบริการ
เคมีภัณฑ์อุตสาหกรรม

เปิดรับ 1 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท แนแคมเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  • 150/89 หมู่ 3 ซอยวงศ์แพทย์ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
    อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  • Tel : 0-2757-5247-54
  • Fax : 0-2757-5255
  • Facebook Fanpage : https://www.facebook.com/NACAM-Engineering-104580058337380
  • Share :
Top