บริษัท ดินไฟ แอนด์ คิว จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM22030015

ประกอบกิจการค้าของใช้ในครัวเรือน เครื่องประดับ เครื่องตกแต่งทุกชนิดทำจากเซรามิค

เปิดรับ 1 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ดินไฟ แอนด์ คิว จำกัด
  • 30/115 หมู่ 1 ถนนเจษฎาวิถี ตำบลโคกขาม สมุทรสาคร 74000
    อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
  • Tel : โทรศัพท์: 02 402 2190
  • Fax : 024022191
  • Website : http://www.dinfi.com
  • Facebook Fanpage : Dinfi & Q
  • Line ID : 0640904977
  • Share :
Top