บริษัท จุฑามาศแอสเซท จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM22060018

ดำเนินธุรกิจอาคารสำนักงานให้เช่า ธุรกิจคลังสินค้า ธุรกิจโชว์รูมรถยนต์ ธุรกิจศูนย์การแพทย์ ธุรกิจโลจิสติกส์

เปิดรับ 8 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท จุฑามาศแอสเซท จำกัด
  • 89/169-170 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน
    เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
    เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
  • Tel : 0616456135
  • Website : https://www.juthamard.com/
  • Share :
Top