Anantara Chiang Mai Resort & Spa

รหัสผู้ประกอบการ : EM15060810

ให้บริการ (โรงแรม)

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • Anantara Chiang Mai Resort & Spa
  • 123 Charoen Prathet Road, T. Changklan, A. Muang Chiang Mai 50100, THAILAND |
    อำเภอเทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100
  • Tel : 053-253311-2
  • Fax : 053-253315
  • Website : http://www.anantara.com
  • Share :
Top