HEALTH ENERGY CO.,LTD

รหัสผู้ประกอบการ : EM22060022

นี่คือประกาศรับสมัครงานที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับ HEALTH ENERGY CO., LTD โดยมีการเน้นที่ว่าเป็นบริษัทใหม่ที่มีแนวทางเรียนรู้และเติบโตร่วมกัน และเพิ่มข้อได้เปรียบสำหรับผู้ที่สามารถพูดภาษาจีนได้:

HEALTH ENERGY CO., LTD ประกาศรับสมัครงาน

ข้อมูลบริษัท:
HEALTH ENERGY CO., LTD เป็นบริษัทใหม่ที่มีชีวิตชีวาและมุ่งมั่นพัฒนาในอนาคต ซึ่งภาคภูมิใจที่เป็นบริษัทแรกของไทยที่นำเทคโนโลยีเสริมอาหารชนิดฟิล์มละลายในปากมาใช้ เรากำลังมองหามืออาชีพหนุ่มสาวที่มีความขยันหมั่นเพียรเข้าร่วมทีม เพื่อสร้างอนาคตในการผลิตอาหารเสริมร่วมกัน แม้คุณจะเป็นบัณฑิตจบใหม่ก็ตาม เราพร้อมเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกัน

ตำแหน่งงาน: เจ้าหน้าที่ธุรการ (Administration Staff)

สถานที่ทำงาน: จังหวัดเชียงใหม่, ประเทศไทย

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก:

เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องสำหรับการยื่นขออนุญาต ติดต่อกับ อย. เพื่อจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ทำงานร่วมกับทีมในการแก้ไขและจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น
คุณสมบัติที่ต้องการ:

ปริญญาตรีในสาขาเทคโนโลยีอาหาร การผลิตยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะในการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมที่ดี
สามารถจัดการกับงานหลายอย่างใน

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • HEALTH ENERGY CO.,LTD
  • 111/109 Golden Town Charoen muang Superhighway
    อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  • Tel : 0661651888
  • Share :
Top