บริษัท เจ แอน เน็ตเวิร์ค มีเดีย จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM22070011

ประกอบกิจการเป็นนายหน้า ตัวแทน ศิลปิน นักแสดง เน็ตไอดอล ดูแลด้านการจัดการคิวการแสดง หรืออื่นใดที่เกี่ยวข้องกับงาน

เปิดรับ 7 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท เจ แอน เน็ตเวิร์ค มีเดีย จำกัด
  • 89/18 อาคารอมรพันธ์ ตึก1 ชั้น14 205 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง แขวนดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
    เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 0626012689
  • Share :
Top