บริษัท หนองคายฟาร์ม จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM22080013

บริษัท หนองคายฟาร์ม จำกัด
ปัจจุบัน บริษัทเป็นผู้จัดจำหน่าย นมโค UHT ภายใต้แบรนด์ “หนองคายมิลค์” และขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ฟาร์มโคนม ขนาด 640 แม่รีดพร้อมโรงรีดนมเพื่อนำน้ำนมดิบซึ่งเป็นวัถุดิบหลักในการผลิตนมพาสเจอร์ไรส์และ UHT ในอนาคต

เปิดรับ 1 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท หนองคายฟาร์ม จำกัด
  • เลขที่ 9 หมู่ที่ 11 ตำบลค่ายบกหวาน
    อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43100
  • Tel : 0887942928
  • Share :
Top