บริษัท แท็กซ์สี (ไทยแลนด์) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM22090012

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท แท็กซ์สี (ไทยแลนด์) จำกัด
  • 9/519 ซอยสมคิด แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
    เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
  • Tel : 828936472
  • Website : http://taximaxim.com
  • Share :
Top