บริษัท คอม โปรเฟสชันนอล จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM23060024

การบริการงานด้าน ระบบ Network งานไฟฟ้า ระบบกล้องวงจรปิดและระบบความปลอดภัย ระบบเครือข่ายแและสายเคเบิ้ล ดำเนินธุรกิจ Wiring UTP, Fiber Optic รวมไปถึงการติดตั้งท่อร้อยสายประเภทต่างๆ จัดจำหน่ายอุปกรณ์ Network ต่างๆ เช่น Switch และ Access Point ติดตั้งให้กับลูกค้า งานขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่ รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ และผ่านการอบรม Certificate ต่างๆ เช่น Cisco, Aruba, ComScopeและการทำงานที่สูง ผ่านการอบรมใช้เครื่องมือ เช่น Skyjack, Personal lift เป็นต้น

เปิดรับ 2 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท คอม โปรเฟสชันนอล จำกัด
  • 88/15 หมู่ 5 ซ.บางกร่าง28 ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
    อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
  • Tel : 0982733938
  • Share :
Top