บริษัท ไซเบอร์คิงส์ คอนซัลติ้ง จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM23090017

Cyberkings Consulting is a Thai company that provides IT solutions. The company was founded in 2020 and is located in Nonthaburi, Thailand. We’re focused on management, technical consulting, and providing solution services for the government field.
We started as a small group of people who were interested in the same thing about IT, but we are smart in different ways. That’s why we can provide many solutions in the IT field, such as technical consulting, IT project management, providing solutions, etc.
Although at first we were a small group, now we’re big enough to serve you everything that you need!!!

เปิดรับ 1 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท ไซเบอร์คิงส์ คอนซัลติ้ง จำกัด
  • 47/317 ถนนป๊อบปูล่า ต.บ้านใหม่
    อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
  • Tel : 0842636594
  • Share :
Top