บริษัท อินฟินิตี้ 44 กรุ๊ป จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM23110007

ธุรกิจประเภทการโรงแรม มีห้องพักรายวัน และรายเดือน

เปิดรับ 3 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท อินฟินิตี้ 44 กรุ๊ป จำกัด
  • 495 ซ.13 ถ.สุขุมวิท
    อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130
  • Tel : 0966519682
  • Share :
Top