Piyatida Khambunma

รหัสผู้ประกอบการ : EM24020017

ตำแหน่งผู้ช่วยวิจัยตลาดเต็มเวลาในบริษัท ไอคอนิก มาร์เก็ต รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน Work From Home
ผู้ช่วยวิจัยตลาดจะรับผิดชอบในการช่วยเหลือโครงการวิจัย เช่น การสรรหาผู้ตอบแบบสอบถาม ช่วยดำเนินการวิจัยตลาด สื่อสารกับลูกค้าและสมาชิกในทีม
WFH (Anywhere) แต่บางครั้งอาจมีการประชุมแบบออฟไลน์นะคะ

เปิดรับ 1 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • Piyatida Khambunma
  • Edge, No. 2 Silom Road, 10th, Si Lom, Suriya Wong, Bang Rak, Bangkok 10500
    เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
  • Tel : 0888954954
  • Website : https://iconic-researchers.com/
  • Line ID : 0909nam
  • Share :
Top