บริษัท พาณิชย์ พลัสเซอร์วิส จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15060891

บริษัท พาณิชย์ พลัสเซอร์วิส จำกัด ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบทำความเย็นcooling tower

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท พาณิชย์ พลัสเซอร์วิส จำกัด
  • 702/125 ซอยพหลโยธิน32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร
    เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
  • Tel : 02-5417645-6
  • Fax : 025417642
  • Share :
Top