ออลไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM15060968

Alright Combination Centric Co., Ltd. “ALCC” is a System Integration Reseller and Professional Services company in IT and Telecommunication network, formed in 2011. ALCC located in Bangkok, Thailand.
The founders of ALCC have been involved in numerous projects of the IT solution and Telecom sector in Thailand, and have been working in these industries over than 20 years.
ALCC will assists in the design, products supply, implementation program and support of our client’s technology programs. Our clients range from small single building entities to large county based systems.

ALCC had divided into two business units

• Systems Integration Reseller
The Systems Integration Reseller business unit focuses on IT solution such as design, configuration, implementation, project management by selecting a set of related products with one-stop solutions to our customers.

• Professional Services
The Professional Services business unit provides ICT project implementation both inside and outside plant, including survey, installation, testing & commissioning, integration, cut-over, optimization, project management, maintenance supports, and network manage service

ALCC provides customers with independent and objective telecom and IT advice. ALCC helps its customers to establish effective and profitable business based on the latest techniques, technology and administration policies.

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • ออลไรท์ คอมบิเนชั่น เซ็นทริก จำกัด
  • 19 ซ.อินทามระ 49 แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
    เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
  • Tel : 026938879
  • Fax : 026938893
  • Website : http://www.alcc.co.th
Top