https://www.thaijob.com/cps

บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM16090052

ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมคั้งแต่การจัดจำหน่าย ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง ระบบเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล พร้อมทั้งให้คำปรึกษาตามความต้องการของลูกค้า มีบริการทั้งก่อนและหลังการขาย และได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องพิมพ์ความเร็วสูงจากต่างประเทศ

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท คอมพิวเตอร์ เพอริเฟอรัล แอนด์ ซัพพลายส์ จำกัด
  • 244 ซอยพัฒนาการ 53 แขวงสวนหลวง
    เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
  • Tel : 02-3229535
  • Fax : 02-3227990
  • Website : http://www.cps.co.th
Top