บริษัท แม็กซ์นิค จำกัด

Employer's Code : EM24020027

ขายปุ๋ย

Positions 1

Employer's Contact Information

  • บริษัท แม็กซ์นิค จำกัด
  • 71/13 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ 10700
    Khet Bangkok Noi, Bangkok 10700
  • Tel : 0615480555
  • Share :
Top