https://www.thaijob.com/englang

บริษัท อิง เลง (ไทยแลนด์) จำกัด

รหัสผู้ประกอบการ : EM17070057

บริษัท อิง เลง (ไทยแลนด์) จำกัด ก่อตั้งขึ้นโดย บริษัท อิง เลง คอนแทรคเตอร์ (สิงคโปร์) เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ด้วยทุนจดทะเบียน 5,000,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจด้านการบริการทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอาคาร ด้วยประสบการณ์มากกว่า 25 ปี ของบริษัท อิง เลง คอนแทรคเตอร์ (สิงคโปร์) และด้วยมาตรฐานระดับสากลของประเทศสิงคโปร์ จึงสามารถทำให้ท่านมั่นใจได้ถึงคุณภาพและความน่าเชื่อถือในการให้บริการ

ทั้งนี้บริษัท อิง เลง คอนแทรคเตอร์ (สิงคโปร์) เป็นหนึ่งในผู้นำด้านธุรกิจการทำความสะอาดในประเทศสิงคโปร์ และได้เล็งเห็นถึงข้อดีและโอกาสในการขยายธุรกิจทำความสะอาดในประเทศไทย สืบเนื่องมาจากปริมาณความต้องการใช้บริการรับทำความสะอาดในประเทศไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องซึ่งมีความใกล้เคียงกับประเทศสิงคโปร์ ขณะที่แนวโน้มของความต้องการใช้เอาต์ซอร์สทำความสะอาดของบริษัทต่างๆเพิ่มมากขึ้น จึงถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับ บริษัท อิง เลง คอนแทรคเตอร์ (สิงคโปร์) ที่จะให้บริการทำความสะอาดมาตรฐานระดับสากล พร้อมทั้งนำนวัตกรรมประกอบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยอีกด้วย

เปิดรับ 0 ตำแหน่งงาน

ข้อมูลติดต่อบริษัท

  • บริษัท อิง เลง (ไทยแลนด์) จำกัด
  • 90/12 ม.15 โครงการเพล็กซ์ บางนา ต.บางแก้ว
    อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
  • Tel : 0955353954
  • Website : http://www.engleng.com/
Top